Mis on värkimine

Veiste sõrahooldus ehk värkimine

Kui soovitakse saada hea kvaliteediga ja suures koguses piima, peaks lehmade sõrahooldus olema enesestmõistetav, sest lehmade sõrgade seisukord mõjutab otseselt lehma tervislikku seisundit ja heaolu, ning sellest tulenevalt ka piimatoodangut. Tihti on sõrgade värkimata jätmisest tekkivad vaegused lehma liiga varase karjast väljaprakeerimise põhjuseks.

Ülekasvanud sõrad soodustavad sõranaha põletiku ehk laminiidi, sõrahaavandite, sõralõhede, sõraabstsesside ja flegmoonide, liigeste-, kõõluste- ja kõõlustepõletike, nisatraumade ja paljude teiste haiguste teket ja arengut. Ülekasvanud sõrgadega kaasneb alati lehma heaolu langus, piimatoodangu vähenemine ja piimakvaliteedi oluline halvenemine. Somaatiliste rakkude arv piimas tõuseb, halveneb söödakasutus, sageneb abortide arv. Kuna ravi ei anna alati oodatud tulemusi, suurenevad ka kulutused ravimitele ja veterinaari teenusele. Seega võime öelda, et regulaarset sõrahooldust pole loomale vaja teha mitte ilu pärast, vaid see toiming on oluline looma tervise seisukohast.

Sõrahoolduse eesmärgiks on taastada sõra loomulik kuju ja asend ning normaalne füsioloogiline talitlus. Korralikku sõrahooldust saab läbi viia ainult looma ülestõstetud jalale ja selleks on vajalik spetsiaalse sõrahoolduspuki olemasolu. Ainult selle abil on võimalik loom korralikult fikseerida ja asetada jalg vajalikku asendisse, et eemaldada kõik sõra ülekasvanud osad. Sõrahoolduse läbiviija ei pea tingimata olema loomaarstikutsega, kuid peab hästi tundma sõra anatoomiat ja füsioloogiat. Samuti on väga tähtis praktika, sest pahatihti tuleb tegeleda juba taastumatute vѕi suureulatuslike kahjustustega, mida on põhjustanud ülekasvanud või vigastatud sõrg. Sel juhul peab sõrahoolduse läbiviija täpselt teadma, kas ja kuidas on võimalik looma jalga päästa või lihtsustada lehmal pöördumatute vigastustega jalaga edasi eksisteerimist.

Reeglina viiakse sõrahooldust läbi kaks korda aastas. Lõaspidamisel olevale karjale on kahekordne sõrahooldus vältimatu, kuna nad ei saa piisavalt liikuda ja ei kuluta oma sõrgu. Pahatihti on selliste lautade probleemiks ka sõra vale kulumine. Aga ka vabapidamises peetavad lehmad vajavad kahekordset hooldust aastas, kuna ainevahetus on lehmadel kiire ja sõrg kasvab kiiresti, ning betoon ei kuluta piisavalt peale kasvavat sõrga. Sõrgade kasv ning sõra- ja jalahädad on tihedalt seotud loomade söötmise ja toodangu suurusega. Mida suurem on lehma piimatoodang, seda intensiivsem on ainevahetus ja ka sõrgade kasv. Kuna sõrgade kiiret kasvu soodustab just jõusöötade söötmine, tuleb hoolega jälgida, et lehm saaks piisavas koguses heakvaliteedilist koresööta ja et tema ratsioon oleks tasakaalus. 

Keskmine piimatoodangu tõus regulaarset sõrahooldust tegevates farmides on 2-3 liitrit päevas. Lisaks piimatoodangu suurenemisele väheneb ka jalgade pärast prakeeritavate lehmade arv ning kulutused ravile.

Comfort Hoof Care

Värkimine

Kontakt

Värkimisteenuse pakkumine kõikjal üle Eesti, samuti ka Vene Föderatsioonis.

Pacavs OÜ
Tegevjuht Vahur Mahla
Telefon +372 51 06 546
Email: v.mahla@yandex.ru

Kõik õigused kaitstud 2024